X
تبلیغات
زولا

وصیت نامه ی داریوش کبیر

شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1389 ساعت 05:35 ب.ظ

 

اینک که من از دنیا میروم 25 کشور جزوامپراطوری ایران است. 

در تمام این کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در آن کشورها  

دارای احترام هستند ومردم آن کشورها نیز در ایران محترم شمرده  

می شوند. جانشین من خشایار باید بداند همانند من در حفظ این کشور  

بکوشد و راه نگهداری این سرزمین ها این است که در امور داخلی 

آن ها دخالت نکند و مذهب و شعایرآن ها را محترم بشمارد. اکنون که  

من از دنیا میروم تو 12 کرور  زر در خزانه سلطنتی داری و این  

زرها یکی از ارکان قدرت توست زیرا قدرت پادشاه فقط به شمشیر  

نمی باشد بلکه به ثروت نیز می باشد البته به خاطر داشته باش که تو  

باید به زرها بیفزایی نه اینکه از آن ها بکاهی. من نمی گویم که در   

مواقع ضروری از آن برداشت نکنی زیرا قاعده زر در زرخانه این  

است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنی اما در اولین فرصت 

آنچه برداشتی برگردان.مادرت آتوسا به من حق دارد و پیوسته وسایل  

رضایت خاطرش را فراهم کن. 10 سال است که من مشغول ساختن  

انبار های غله در کشور هستم من روش ساختن این انبارها را که با  

سنگ بنا می شود و به شکل استوانه است را از کشور مصر آموختم  

و چون انبارها ...

انبارها پیوسته تخلیه می شود حشرات در آن به وجود نمی آید و غله  

بدون اینکه فاسد شود چند سال می ماند تو باید بعد از من ساختن  

انبارهای غله را ادامه  دهی تا اینکه همواره آذوقه ی 2 یا 3 سال  

کشور ذخیره باشد.  هرگزدوستان و ندیمان خود را به کارهای مهم  

مملکتی نکار و برای آن ها همان مزیت دوست بودن با تو کافی است  

چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کارهای مملکتی بکاری و آن ها  

به مردم ظلم کنند و استفاده نا مشروع نمایند تو نخواهی توانست  

آ ن ها را به مجازات برسانی چون با تودوست هستند و تو  

ناچاری که رعایت دوستی را بنمایی. کانالی را که می خواستم بین  

شط نیل ودریای سرخ ایجاد کنم به اتمام نرسیده و تمام کردن آن  

از نظر بازرگانی و جنگی خیلی اهمیت دارد وتو باید آن کانال را  

به اتمام برسانی. همچنین عوارض تردد کشتی ها نباید آنقدر سنگین  

باشد که ناخدایان ترجیح دهند که از آن نگذرند.اکنون قشونی به مصر  

فرستاده ام تا در قلمرو ایران نظم برقرار سازد ولی فرصت نکردم  

قشونی به یونان بفرستم تو با ارتشی قوی و نیرومند به یونان حمله  

کن و به آنان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را  

نابود کند. توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغگو و  

متملق را به خود راه مده چون هردوی آن ها آفت سلطنت هستند و  

هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط مکن و برای اینکه آن ها  

هنگام اخذ مالیات بر مردم مسلط نشوند قانونی وضع کن که تماس  

آن ها با مردم کمتر شود افسران و سربازان را راضی نگه دار چرا   

که اگربا آن ها بد رفتاری کنی آن ها نمی توانند معامله متقابل کنند  

اما درمیادین نبرد تلافی خواهند کرد ولو به قیمت کشته شدنشان .  

آموزش را ادامه بده وبگذار اتباع تو بخوانند و بنویسند تا فهم و  

عقل آن ها فزونی یابد در این صورت با اطمینان بالاتری می توانی 

سلطنت نمایی . همواره حامی کیش یزدان پرستی باش اما هیچ قومی  

را مجبور مکن که پیرو کیش تو باشند و پیوسته به خاطرداشته  

باش که هر کس آزاد است از هر کیش و آیینی که میل دارد پیروی  

نماید. پس از مرگ بدنم را بشوی و آن گاه در کفن بپیچان ودرتابوت  

سنگی قرار بده ودر قبر بگذار اما قبر را مسدود مکن تا هرزمانی که  

تابوت مرا بینی دریابی پدرت زمانی پادشاهی مقتدر بوده است و  

تو نیز همچون من روزی خواهی مرد و با دیدن تابوت من غروربر  

تو غلبه نخواهد کرد اما وقتی مرگ خود را نزدیک دیدی بگو که قبر 

مرا مسدود نمایند و وصیت کن تا پسرت نیز در مورد توچنین نماید. 

زنهار زنهار هرگز هم مدعی و هم قاضی مشو و اگرنسبت  به  

کسی ادعایی داری موافقت کن یک قاضی بی طرف آن را بررسی و  

حکم نماید زیرامدعی اگرقاضی شود ظلم خواهد کرد. هرگز از آباد  

کردن دست برندار زیرا قاعده این  است که وقتی کشوری آباد نشود  

رو به ویرانی خواهد رفت . آباد کردن و حفر قنات واحداث جاده و  

شهرسازی را در درجه اول قرار  ده عفو و  سخاوت را فراموش  

نکن و بدان که بعد از عدالت برجسته ترین صفات پادشاهان عفو و  

سخاوت  است ولی موقعی است که نسبت به تو خطایی کرده باشند  

و اگر به دیگری خطایی کرده باشند و تو آن راعفو کنی ظلم کرده ای.  

دیگرچیزی نمی گویم  و این اظهارات را با حضور کسانی  غیر  از  

تو که  اینجا هستند عنوان داشتم تا اینکه بدانند قبل از مرگ من این  

توصیه ها را کردم. واینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس  

میکنم مرگ من نزدیک است.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo